Правила користування

І.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1.       Правила користування бібліотекою-філією Гайсинської ЦБС, розроблені у відповідності до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” із змінами і доповненнями.

 ІІ. ПРАВА  КОРИСТУВАЧІВ

 2.1.       Кожний громадянин України незалежно від статті, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування, яке організовано у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), читального залу, бібліотечних пунктів, організації волонтерства.

 2.2.       Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

 2.3.       Користувачі бібліотеки мають право:

- безоплатно користуватись інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;

- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

- безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;

-  одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі – МБА);

- одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;

-  користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;

-  брати участь у роботі бібліотечної ради.

 2.4.       Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше                     5 документів терміном на 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою зменшується до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

 2.5.      Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі.

            Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

 2.6.      Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.

 2.7.            У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрісистемний книгообмін.

 2.8.            Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальним залом.

 2.9.            Користувачі дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в бібліотеці-філії.

ІІІ.  ОБОВ’ЯЗКИ  КОРИСТУВАЧІВ

 3.1.            Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра.

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

 3.2.            Користуючись документами з бібліотечного фонду, користувач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявленні в документах дефекти несе користувач.

 3.3.            Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

 3.4.            Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрісистемний книгообмін за домовленістю з  бібліотекою-фондоутримувачем,  повинен  замінити  його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

 3.5.            За втрату або псування документу з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

 3.6.            Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін – 1 місяць. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

 3.7.            Користувачі мають дотримуватись тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити не дозволяється.

 3.8.            Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені строки.

 IV. ОБОВ’ЯЗКИ  БІБЛІОТЕК З  ОБСЛУГОВУВАННЯ  КОРИСТУВАЧІВ

Бібліотека зобов’язана:

-         інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні;

-         створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в підборі потрібних документів;

-         дбати про культуру обслуговування користувачів;

-         формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

-         задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

-         систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

-         ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;

-         не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;

-         створювати бібліотечну раду;

-         звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

Share to Facebook
Share to Google Buzz
Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

Коментарі не дозволені.